1. pl
  2. en

Aktualności

Premiera 01.09.2021

Mamy przyejemność poinformować, że 01.09.2021 ma swoją oficjalną premierę publikacja Jakuba Sawickiego Dress Accessories from Prague,c.  1200 – c. 1800Catalogue of finds. Książka została wydane we współpracy z Instytutem Archeologii Czeskiej Akademi Nauk w Pradze.

 

18.05.2020

Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, możemy oficjalnie zapowiedzieć, kolejną publikację Yellow Point Publications. Będzie nią najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki na pograniczu polsko-czeskim. Sam ten obszar jest niezwykle istotny z perspektywy historii obu tych państw, natomiast problem pogranicza, to temat w literaturze naukowej wyjątkowo ciekawy. Wskazuje on na obszar, w którym następuje swoisty tumult – zintensyfikowana wymiana ludzi, myśli jak i kultury materialnej. Do tej ostatniej należy tytułowa ceramika. Przede wszystim stanowi ona źródło bardzo czułe na wszelkie zmiany kulturowe,

a dodatkowo w archeologicznej tradycji badawczej jest okraszna niezwykle bogatą literaturą, w której autorka sprawnie nawiguje.

W niniejszej książce, wspomniane studium ceramiki to jedynie przyczynek do bardziej wnikliwych i szerzej zakrojonych rozważań. Dr Pankiewicz wykracza poza tradycyjny warsztat badawczy archeologa i na podstawie źródeł ceramicznych kreśli zarys kulturowo-polityczny ziem wspomnianego pogranicza w IX-XI w. n.e. czerpiąc obficie

z literatury naukowej zarówno polskiej jak i czeskiej.

Książka zawiera tekst oraz cały aparat naukowy w dwóch językach –angielksim jak

i polskim.

 

Premiera 1.06.2020 roku

Aleksandra Pankiewicz "Pottery at the Borderland. Southern influences in Silesia and Lesser Polandin 9th and 10th century"

 

 

12.01.2020

Chcielibyśmy przedstawić nowego członka naszej Rady Naukowej - dr Stefana Eicherta.
Jego głównymi polami badawczymi są archeologia wczesnego średniowiecza, szczególnie rejonu wschodnich Alp, które w tamtym okresie przeszły różne procesy transformacji, od prowincji rzymskiej po część imperium Frankijskiego w IX wieku.
Dr Eichert zajmuje się także tzw. „Digital Humanities” oraz archeologią eksperymentalną.

 

 

04.08.2019

Mamy przyjemność ogłosić, że do naszej Rady Naukowej dołączyła Dr Joëlle Rolland, absolwentka Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, specjalistka od epoki żelaza, a zwłaszcza celtyckiego szkła. Obecnie w ramach stypendium post-doktoranckiego sponsorowanego przez Fyssen Fondation realizuje w Instytucie Archeologii Czeskiej Akademi Nauk projekt: "L’artisanat du verre dans le monde celtique au second âge du Fer: approches archéométriques, technologiques et sociales". Witamy na pokładzie.

 

27.12.2018

Ukazała się trzecia książka z serii Archeo Point Series. Jest to drugie poszerzone wydanie pracy habilitacyjnej Tomasza Gralak "Architecture, Style and Structure in the Early Iron Age in Central Europe". Można ją zamówić przez naszą stronę.

 

30.04.2018

W ostatnim numerze czasopisma Archeologické rozhledy (2018/1) na stronie 141 ukazała się recenzja książki Jakuba Sawickiego "Medieval dress accessories from Nowy Targ Square in Wrocław. Catalogue of finds."

http://www.arup.cas.cz/…/…/11/AR-1_2018_Text-cover_1-144.pdf

 

02.04.2018

Czekaliśmy z wiadomością, aż minie Prima Aprilis. Już jest dostępna książka Dagmary Łaciak "Nadodrzańska ceramika malowana. Społeczno-kulturowe konteksty wytwórczości we wczesnej epoce żelaza"

 

12.03.2018

Od dzisiaj dostępna jest książka Jakuba Sawickiego "Medival dress accessories from Nowy Targ Square in Wrocław Catalogue of finds"

 

13.02.2018

W oczekiwaniu na zakończenie prac introligatorskich mały przedsmak. Nasza autorka,

dr Dagmara Łaciak udzieliła wywiadu Polskiej Agencji Prasowej.

http://naukawpolsce.pap.pl/…/news%2C28172%2Cbadania-ceramik…

 

 

 

.