1. pl
  2. en

Cooperation

We made computer layouts for Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. The effect of cooperation are the following publications:

 

 

 

 

 

 

 

We made computer layouts for Muzeum Miedzi w Legnicy. The effect of cooperation are the following publications:

 

 

 

Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000

na trasie gazociągu jamalskiego

 

red. A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański

 

The publication is available free of charge at:

http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne

Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza

 

red. K. Baranieckiej-Olszewskiej, I. Kabzińskiej and O. Tangad

 

The publication is available free of charge at:

http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87467

Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim

 

red. D. Krasnodębski,  H. Olczak

 

The publication is available free of charge at:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/186902#structure

Grodzisko Piotrówka w Radomiuw świetle badań archeologicznych 2010-2013Część I: stratygrafia i chronologia

 

Maciej Trzeciecki, Michał Auch, Katarzyna Stańczuk

 

The publication is available free of charge at:

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/188315/edition/154109

Bogusław Gediga – Anna Józefowska – Dagmara Łaciak – Izabella Dolata-Daszkiewicz

 

Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski – Tom IV – Synteza

 

The publication is available free of charge at:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/183565/edition/148642

Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski  –  Tom V  – Opracowania specjalistyczne

 

The publication is available free of charge at:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/183652#structure

Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel, Dagmara Łaciak, Justyna Baron, Agata Hałuszko, Radosław Jarysz,Radosław Kuźbik, Jeannette J. Łucejko, Marcin Maciejewski, Kamil Nowak

 

Czernikowice Cmentarzyska        z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

 

https://www.academia.edu/44984767/Czernikowice_Cmentarzyska_z_epoki_br%C4%85zu_i_wczesnej_epoki_%C5%BCelaza

Marta Pokorska-Jurek

 

Kot Maurycy chce zostać dzidziusiem

 

www.formyprzekazu.com

Marta Pokorska-Jurek

 

Wakacje pod psem

 

www.formyprzekazu.com

Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych

 

red. K. Chrzan, P. Rzeźnik,            S. Siemianowska

Borys Paszkiewicz

 

Silesiorum Moneta, czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419-1526)                 z katalogiem, monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327-1526

 

 

BIBLIOTHECA NUMMARIA LEOPOLDINA 3

 

https://wcn.pl/shop/details/157776

 

 

 

 

We made a computer layout for Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. The effect of cooperation is the following publication:

 

 

 

 

 

 

 

We made a computer layout for Warszawskiego Centrum Numizmatycznego The effect of cooperation is the following publication:

 

 

 

We made a computer layout for Form Przekazu. The effect of cooperation is the following publication:

 

 

 

  We are happy to take care of your publications and guide you through the entire publishing process. We have participated in many projects. You can see some of our work below. We are a professional team that, apart from a passion for books, has a professional education in this field.

   We are not afraid of challenges. We also deal with orders with short lead times, such as conference programs, calendars, exhibition albums, brochures or promotional materials. We are not limited to archeology only. Each book is different, so feel free to contact us to discuss the project.

 

 

Różne aspekty kultury Peru i Meksyku

 

Zwierciadła kultury 1                       red. Renatya Faron-Bartels

 

https://www.facebook.com/Fundacja.Mundus/

We made a computer layout for Fundacji Mundus.

The effect of cooperation is the following publication: