1. pl
  2. en

Rada Naukowa

 

 

Rada Naukowa Wydawnictwa Yellow Point Publications ma charakter doradczy.

Do jej głównych zadań należy opiniowanie tekstów zgłoszonych do publikacji, wskazywanie recenzentów i konsultowanie planu wydawniczego.

 

W skład Rady Wydawniczej  wchodzą:

 

prof. dr hab. Józef Szykulski

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii

 

dr Joëlle Rolland

Archaeology des sociétés méditerranéennes, Université de Montpellier

 

dr Paweł Cembrzyński

Cluster of Excellence ROOTS

Institut für Ur- und Frühgeschichte Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 

dr Stefan Eichert

Naturhistorisches Museum Wien

 

Mgr. Jan Hasil Ph.D.

Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze

 

dr Jakub Sawicki

Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze