1. pl
  2. en

Współpraca

Wykonaliśmy składy dla Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii      i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Efektem są następujące publikacje:

 

 

 

Wykonaliśmy składy dla Muzeum Miedzi w Legnicy. Efektem są następujące publikacje:

 

 

 

Dawne osadnictwo Podlasia        w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego

 

red. A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański

 

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne

Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza

 

red. K. Baranieckiej-Olszewskiej, I. Kabzińskiej i O. Tangad

 

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87467

Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim

 

red. D. Krasnodębski,  H. Olczak

 

 

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/186902#structure

Grodzisko Piotrówka w Radomiuw świetle badań archeologicznych 2010-2013 Część I: stratygrafia                          i chronologia

 

Maciej Trzeciecki, Michał Auch, Katarzyna Stańczuk

 

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/188315/edition/154109

Bogusław Gediga – Anna Józefowska – Dagmara Łaciak – Izabella Dolata-Daszkiewicz

 

Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski – Tom IV – Synteza

 

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/183565/edition/148642

Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski  –  Tom V  – Opracowania specjalistyczne

 

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/183652#structure

Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel, Dagmara Łaciak, Justyna Baron, Agata Hałuszko, Radosław Jarysz,Radosław Kuźbik, Jeannette J. Łucejko, Marcin Maciejewski, Kamil Nowak

 

Czernikowice Cmentarzyska        z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

 

https://www.academia.edu/44984767/Czernikowice_Cmentarzyska_z_epoki_br%C4%85zu_i_wczesnej_epoki_%C5%BCelaza

Marta Pokorska-Jurek

 

Kot Maurycy chce zostać dzidziusiem

 

https://www.mamatygrys.com/formy-przekazu-wydawnictwo

Marta Pokorska-Jurek

 

Wakacje pod psem

 

https://www.mamatygrys.com/formy-przekazu-wydawnictwo

Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych

 

red. K. Chrzan, P. Rzeźnik,            S. Siemianowska

Borys Paszkiewicz

 

Silesiorum Moneta, czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419-1526)                 z katalogiem, monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327-1526

 

 

BIBLIOTHECA NUMMARIA LEOPOLDINA 3

 

https://wcn.pl/shop/details/157776

 

 

 

Wykonaliśmy skład dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Efektem jest następująca publikacja:

 

 

 

Wykonaliśmy skład dla Warszawskiego Centrum Numizmatycznego Efektem jest następująca publikacja:

 

 

 

Wykonaliśmy składy dla Form Przekazu. Efektem są następująca publikacja:

 

 

 

   Chętnie zajmiemy się Państwa publikacjami i przeprowadzimy przez  cały proces wydawniczy od maszynopisu do pachnącej świeżą farbą drukarską książki.  Braliśmy udział       w wielu projektach. Poniżej widać część naszych prac. Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który oprócz zamiłowania do książek ma kierunkowe wykształcenie w tym zakresie.

  Nie boimy się wyzwań. Zajmujemy się również zleceniami z krótkim terminem realizacji jak programy konferencyjne, kalendarze, albumy wystawowe, prospekty czy materiały związane z promocją. Nie ograniczamy się tylko do archeologii. Każda książka jest inna, więc zapraszamy do kontaktu w celu omówienia projektu.